logotyp

O škole ZŠ Mochov

O Základní škole Mochov

O Základní škole Mochov

Základní škola Mochov je vesnická škola. Historie mochovské školy sahá do 18. století. Byla založena vévodkyní Savojskou r. 1762. Po dvou letech byla zrušena a obnovena opět r. 1774 knížetem Františkem z Lichtenštejna. Původní škola byla kamenná budova a sestávala z jedné třídy a z bytu správce. Roku 1821 nechal kníže Alois z Lichtenštejna stavět novou dvoutřídní školu, její součástí byly i byty pro učitele. Stála v Čelákovické ulici. Na jejím místě je nyní hotel Bouček. Na místě současné školy, v ulici Na Dolejšku, byla po II. světové válce postavena montovaná dřevěná trojtřídní škola. Vyučovat se v ní začalo 1.9.1946. V této budově se učilo až do roku 1970, kdy začala stavba nové moderní trojtřídní školy. Ta byla slavnostně otevřena v prosinci 1973.

V současné době probíhá rekonstrukce školní budovy a výuka je přemístěna do obce Nehvizdy, Bedřicha Mouchy 1000.

  • image 31
  • image 30

Virtuální prohlídka školy

Charakteristika školy

Naše škola je neúplnou základní školou malotřídního typu. Od 1. 9. 2015 probíhá výuka ve čtyřech třídách. V současné době poskytuje základní vzdělání cca 75 žákům I. stupně ve věku od šesti do jedenácti let. Kapacita základní školy Mochov  je 80 žáků. Součástí školy je školní družina, která má jedno oddělení. Její kapacita je 28 žáků. Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Škola základ života. Na škole pracují od října do konce května zájmové kroužky.
Výsledky práce školy jsou hodnoceny jako velmi dobré. Všichni žáci 5. ročníků se dlouhodobě účastní ...
Více informací

Zaměření školy

Základní vzdělávání na I. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání.
I. stupeň ZŠ je počátkem naplňování cílů vzdělávacího programu, vytváří v dětech ucelený kulturní rámec pro jejich další poznávací a osobnostní rozvoj.
Škola Mochov svou pestrou a všestrannou vzdělávací a výchovnou činností naplňuje cíle svého vzdělávacího programu a tím se vedle rodiny podílí na harmonickém vývoji osobnosti svých žáků.
Komunikace a spolupráce s rodiči probíhá formou třídních schůzek a ...
Více informací

Vybavení školy

Prostorové podmínky školy Mochov můžeme hodnotit celkově jako velmi dobré. Výuka probíhá ve čtyřech kmenových třídách. Školní družina pro svoji činnost využívá v odpoledních hodinách jednu z učeben. Součástí školy je tělocvična se samostatnými šatnami, která je pro odpolední a večerní cvičení pronajímána TJ Sokol Mochov. V areálu mochovské školy je velká a krásná školní zahrada, kterou využíváme při tělesné výchově, pro činnost ŠD a pro relaxaci žáků o přestávkách. Z peněz od našich sponzorů jsou zde nainstalovány herní prvky z akátového dřeva.
Ve škole máme vybudovánu počítačovou ...
Více informací

Aktuality

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Speciální pedagog

Vážení rodiče, pokud máte pocit, že Vaše dítě potřebuje přes letní prázdniny procvičovat to...

Přihlášení ke stravování - školní rok 2021/2022

V sekci DOKUMENTY - OSTATNÍ je uložena Přihláška ke stravování i všechny potřebné informace.

Testování žáků po prodělání onemocnění covid 19

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021 měn...

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Všem žádostem o přijetí k povinné školní docházce bylo vyhověno a bylo vydáno rozhodnutí o ...

Rozvržení vyučovacích hodin pro školní rok 2020-2021

1. hod. - 8. 15 - 9. 00 2. hod. - 9. 05 - 9. 5...
Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy