logotyp

O škole ZŠ Mochov

O Základní škole Mochov

Budova školy

Základní škola Mochov je vesnická škola. Historie mochovské školy sahá do 18. století. Byla založena vévodkyní Savojskou r. 1762. Po dvou letech byla zrušena a obnovena opět r. 1774 knížetem Františkem z Lichtenštejna. Původní škola byla kamenná budova a sestávala z jedné třídy a z bytu správce. Roku 1821 nechal kníže Alois z Lichtenštejna stavět novou dvoutřídní školu, její součástí byly i byty pro učitele. Stála v Čelákovické ulici. Na jejím místě je nyní Hotel Bouček. Na místě současné školy, v ulici Na Dolejšku, byla po II. světové válce postavena montovaná dřevěná trojtřídní škola. Vyučovat se v ní začalo 1. 9. 1946. V této budově se učilo až do roku 1970, kdy začala stavba nové moderní trojtřídní školy. Ta byla otevřena v prosinci 1973 a vzdělávání  dětí z Mochova a blízkého okolí sloužila téměř padesát let. Z důvodu zhoršujícího se a nevyhovujícího stavu školní budovy bylo přikročeno na podzim roku 2020 k její rozsáhlé rekonstrukci. Výuka mochovských žáků byla na školní rok 2020-2021 přemístěna do pronajatých prostor základní školy v sousedních Nehvizdech.
Vyučování v kompletně zrekonstruované škole bylo obnoveno 1. 9. 2021.

Charakteristika školy

Naše škola je neúplnou základní školou malotřídního typu. Od 1. 9. 2015 probíhá výuka ve čtyřech třídách. V současné době poskytuje základní vzdělání cca 75 žákům I. stupně ve věku od šesti do jedenácti let. Kapacita základní školy Mochov  je 80 žáků. Součástí školy je školní družina, která má jedno oddělení. Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Škola základ života. Na škole pracují od října do konce května zájmové kroužky.
Výsledky práce školy jsou hodnoceny jako velmi dobré. Všichni žáci 5. ročníků se dlouhodobě účastní celonárodního testování STONOŽKA ...

Zaměření školy

Základní vzdělávání na I. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání.
I. stupeň ZŠ je počátkem naplňování cílů vzdělávacího programu, vytváří v dětech ucelený kulturní rámec pro jejich další poznávací a osobnostní rozvoj.
Škola Mochov svou pestrou a všestrannou vzdělávací a výchovnou činností naplňuje cíle svého vzdělávacího programu a tím se vedle rodiny podílí na harmonickém vývoji osobnosti svých žáků.
Komunikace a spolupráce s rodiči probíhá formou třídních schůzek a ...

Vybavení školy

Ve školní budově se nachází pět tříd. Výuka probíhá ve čtyřech kmenových třídách. Pátá třída, počítačová učebna, je využívána i při dělených hodinách ve třídách se spojenými ročníky. Školní družina pro svoji činnost využívá v odpoledních hodinách učebnu 1. ročníku, hrací koutek ve vestibulu školy, atrium i školní zahradu. Součástí školy je tělocvična se samostatnými šatnami. V areálu mochovské školy je velká a krásná školní zahrada, kterou využíváme při tělesné výchově, pro činnost ŠD a pro relaxaci žáků o přestávkách. Z peněz od našich sponzorů jsou zde nainstalovány herní prvky z akátového ...
Šablony I
Rychlý kontakt

Základní škola Mochov, okres Praha - východ

Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Tel: +420 731 495 239
e-mail: zs.mochov@seznam.cz
datová schránka:pvkmpwy

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek.
Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy