logotyp

Vybavení školy

Prostorové podmínky školy Mochov můžeme hodnotit celkově jako velmi dobré. Výuka probíhá ve čtyřech kmenových třídách. Školní družina pro svoji činnost využívá v odpoledních hodinách jednu z učeben. Součástí školy je tělocvična se samostatnými šatnami, která je pro odpolední a večerní cvičení pronajímána TJ Sokol Mochov. V areálu mochovské školy je velká a krásná školní zahrada, kterou využíváme při tělesné výchově, pro činnost ŠD a pro relaxaci žáků o přestávkách. Z peněz od našich sponzorů jsou zde nainstalovány herní prvky z akátového dřeva.
Ve škole máme vybudovánu počítačovou učebnu. Počítače jsou i v ostatních třídách. Všechny jsou propojeny v síti, napojeny na internet a plně využívány při vyučování. Ve třech třídách jsou  interaktivní tabule, které umožňují nejmodernější formy výuky. Samozřejmostí je i nákup nových klasických učebních pomůcek.
Důraz klademe na neustálé vylepšování prostředí školy a na zvyšování estetické úrovně. Všechny učebny jsou vybaveny novým, výškově stavitelným žákovským nábytkem. Nový nábytek je i ve školní jídelně a šatnách. Pro chvíle odpočinku o velkých přestávkách byl v prostoru vestibulu zřízen hrací koutek.

Zpět na hlavní výpis

Aktuality

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Speciální pedagog

Vážení rodiče, pokud máte pocit, že Vaše dítě potřebuje přes letní prázdniny procvičovat to...

Přihlášení ke stravování - školní rok 2021/2022

V sekci DOKUMENTY - OSTATNÍ je uložena Přihláška ke stravování i všechny potřebné informace.

Testování žáků po prodělání onemocnění covid 19

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021 měn...

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Všem žádostem o přijetí k povinné školní docházce bylo vyhověno a bylo vydáno rozhodnutí o ...

Rozvržení vyučovacích hodin pro školní rok 2020-2021

1. hod. - 8. 15 - 9. 00 2. hod. - 9. 05 - 9. 5...
Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy