logotyp

Vybavení školy

Ve školní budově se nachází pět tříd. Výuka probíhá ve čtyřech kmenových třídách. Pátá třída, počítačová učebna, je využívána i při dělených hodinách ve třídách se spojenými ročníky. Školní družina pro svoji činnost využívá v odpoledních hodinách učebnu 1. ročníku, hrací koutek ve vestibulu školy, atrium i školní zahradu. Součástí školy je tělocvična se samostatnými šatnami. V areálu mochovské školy je velká a krásná školní zahrada, kterou využíváme při tělesné výchově, pro činnost ŠD a pro relaxaci žáků o přestávkách. Z peněz od našich sponzorů jsou zde nainstalovány herní prvky z akátového dřeva.
Při výuce mohou žáci využívat velké množství notebooků, které jsou všechny připojeny na internet. Ve všech pěti třídách jsou  interaktivní tabule, které umožňují nejmodernější formy výuky. Samozřejmostí je i nákup nových klasických učebních pomůcek.
Důraz klademe na neustálé vylepšování prostředí školy a na zvyšování estetické úrovně. Všechny učebny, školní jídelna i šatny  jsou vybaveny novým nábytkem.

Zpět na hlavní výpis

Šablony I
Rychlý kontakt

Základní škola Mochov, okres Praha - východ

Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Tel: +420 731 495 239
e-mail: zs.mochov@seznam.cz
datová schránka:pvkmpwy

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek.
Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy