logotyp

Vybavení školy

Ve školní budově se nachází pět tříd. Výuka probíhá ve čtyřech kmenových třídách. Pátá třída, počítačová učebna, je využívána i při dělených hodinách ve třídách se spojenými ročníky. Školní družina pro svoji činnost využívá v odpoledních hodinách učebnu 1. ročníku, hrací koutek ve vestibulu školy, atrium i školní zahradu. Součástí školy je tělocvična se samostatnými šatnami. V areálu mochovské školy je velká a krásná školní zahrada, kterou využíváme při tělesné výchově, pro činnost ŠD a pro relaxaci žáků o přestávkách. Z peněz od našich sponzorů jsou zde nainstalovány herní prvky z akátového dřeva.
Při výuce mohou žáci využívat velké množství notebooků, které jsou všechny připojeny na internet. Ve všech pěti třídách jsou  interaktivní tabule, které umožňují nejmodernější formy výuky. Samozřejmostí je i nákup nových klasických učebních pomůcek.
Důraz klademe na neustálé vylepšování prostředí školy a na zvyšování estetické úrovně. Všechny učebny, školní jídelna i šatny  jsou vybaveny novým nábytkem.

Zpět na hlavní výpis

Aktuality

Plán akcí - prosinec

 1. 12. 14.00 - 17.00  Den otevřených dveří a jarmark       V 17.0...

Rozvržení vyučovacích hodin pro školní rok 2023-2024

Dopolední vyučování 1. hod. -    8. 00       ...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy