logotyp

Charakteristika školy

Naše škola je neúplnou základní školou malotřídního typu. Od 1. 9. 2015 probíhá výuka ve čtyřech třídách. V současné době poskytuje základní vzdělání cca 75 žákům I. stupně ve věku od šesti do jedenácti let. Kapacita základní školy Mochov  je 80 žáků. Součástí školy je školní družina, která má jedno oddělení. Její kapacita je 28 žáků. Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Škola základ života. Na škole pracují od října do konce května zájmové kroužky.
Výsledky práce školy jsou hodnoceny jako velmi dobré. Všichni žáci 5. ročníků se dlouhodobě účastní celonárodního testování STONOŽKA od společnosti SCIO. Podle výsledků testů patří naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol, které se testování účastní. Úspěchy jsou vidět i při přijímání nadaných žáků ke studiu na osmiletém gymnáziu. Většina žáků, kteří se ke studiu hlásí, je přijata. Také žákům se specifickými poruchami učení (SPU- např. dyslexie, dysgrafie) je věnována individuální péče .
Klima školy je rodinné. Přístup k žákům ze strany učitelů je kamarádský, vyžadující dodržování kázně. Snažíme se vychovat po všech stránkách harmonicky rozvinutou osobnost. Využíváme tvořivé a hravé formy práce, které podporují aktivitu a zájem žáků, zařazujeme projektovou výuku. V rámci těchto projektů dvakrát ročně přespáváme s dětmi ve škole. Navštěvujeme divadelní a hudební pořady v Praze i blízkých Čelákovicích, pořádáme exkurze do muzeí, návštěvy výstav a historických památek. Organizujeme besedy se zajímavými osobnostmi z oblasti kultury, sportu a umění. K některým těmto aktivitám, vhodným i pro předškoláky, zveme děti z mochovské mateřské školy. Každoročně zajišťujeme plavecký výcvik v bazénu v Neratovicích. Také díky tomu jsou všichni naši žáci plavci. Nacvičujeme pásma pro Vítání občánků, vánoční pásma pro nejstarší občany obce a rodinné příslušníky. Žáci zpívají koledy i při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu na Husově náměstí. Nejstarší žáci mochovké školy připravují pro své mladší spolužáky Mikuláše s čerty a andělem, pomáhají s organizací zápisu k základnímu vzdělávání. Celoročně organizujeme i sběr starého papíru, nově i víček od PET lahví. V dubnu se připojujeme ke Dni Země výsadbou stromku na školní zahradě.
Vyvrcholením školního roku je ozdravný pobyt v přírodě, zaměřený na poznávání naší vlasti a přírody, ale i posilování tělesné zdatnosti.

Zpět na hlavní výpis

Aktuality

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Speciální pedagog

Vážení rodiče, pokud máte pocit, že Vaše dítě potřebuje přes letní prázdniny procvičovat to...

Přihlášení ke stravování - školní rok 2021/2022

V sekci DOKUMENTY - OSTATNÍ je uložena Přihláška ke stravování i všechny potřebné informace.

Testování žáků po prodělání onemocnění covid 19

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021 měn...

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Všem žádostem o přijetí k povinné školní docházce bylo vyhověno a bylo vydáno rozhodnutí o ...

Rozvržení vyučovacích hodin pro školní rok 2020-2021

1. hod. - 8. 15 - 9. 00 2. hod. - 9. 05 - 9. 5...
Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy