logotyp

Charakteristika školy

Naše škola je neúplnou základní školou malotřídního typu. Od 1. 9. 2015 probíhá výuka ve čtyřech třídách. V současné době poskytuje základní vzdělání cca 75 žákům I. stupně ve věku od šesti do jedenácti let. Kapacita základní školy Mochov  je 80 žáků. Součástí školy je školní družina, která má jedno oddělení. Její kapacita je 28 žáků. Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Škola základ života. Na škole pracují od října do konce května zájmové kroužky.
Výsledky práce školy jsou hodnoceny jako velmi dobré. Všichni žáci 5. ročníků se dlouhodobě účastní celonárodního testování STONOŽKA od společnosti SCIO. Podle výsledků testů patří naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol, které se testování účastní. Úspěchy jsou vidět i při přijímání nadaných žáků ke studiu na osmiletém gymnáziu. Většina žáků, kteří se ke studiu hlásí, je přijata. Také žákům se specifickými poruchami učení (SPU- např. dyslexie, dysgrafie) je věnována individuální péče .
Klima školy je rodinné. Přístup k žákům ze strany učitelů je kamarádský, vyžadující dodržování kázně. Snažíme se vychovat po všech stránkách harmonicky rozvinutou osobnost. Využíváme tvořivé a hravé formy práce, které podporují aktivitu a zájem žáků, zařazujeme projektovou výuku. V rámci těchto projektů dvakrát ročně přespáváme s dětmi ve škole. Navštěvujeme divadelní a hudební pořady v Praze i blízkých Čelákovicích, pořádáme exkurze do muzeí, návštěvy výstav a historických památek. Organizujeme besedy se zajímavými osobnostmi z oblasti kultury, sportu a umění. K některým těmto aktivitám, vhodným i pro předškoláky, zveme děti z mochovské mateřské školy. Každoročně zajišťujeme plavecký výcvik v bazénu v Neratovicích. Také díky tomu jsou všichni naši žáci plavci. Nacvičujeme pásma pro Vítání občánků, vánoční pásma pro nejstarší občany obce a rodinné příslušníky. Žáci zpívají koledy i při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu na Husově náměstí. Nejstarší žáci mochovké školy připravují pro své mladší spolužáky Mikuláše s čerty a andělem, pomáhají s organizací zápisu k základnímu vzdělávání. Celoročně organizujeme i sběr starého papíru, nově i víček od PET lahví. V dubnu se připojujeme ke Dni Země výsadbou stromku na školní zahradě.
Vyvrcholením školního roku je ozdravný pobyt v přírodě, zaměřený na poznávání naší vlasti a přírody, ale i posilování tělesné zdatnosti.

Zpět na hlavní výpis

Aktuality

Provoz školy od 18. 11. 2020

Pro žáky 1. a 2. ročníku se od středy 18. 11. obnovuje povinná prezenční výuka. Pro o...

Platba za plavecký kurz

Vážení rodiče,plavecký kurz žáků musel být po 5 lekcích ukončen. Tím se snižuje

Logická olympiáda

I v tomto školním roce jsme se zúčastnili soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA společně s dalšími 63 770 sou...

Ošetřovné

Informace z internetu:"Ošetřovné bude možné pobírat na dítě do deseti let, rodič dostane 60...

Uzavření školy od 14. 10.

Vážení rodiče,Od středy 14. 10. jsou uzavřeny základní školy a přechází se na distan...

Přerušení plaveckého výcviku žáků

Z důvodu uzavření bazénů a prodloužení termínu podzimních prázdnin by se další lekce plaveckéh...

Informace - začátek školního roku

 Informace k Středočeskému jízdnému jsou k nalezení v sekci D...

Konzultace se speciálním pedagogem

 Vážení...

Projekt Nová škola II

Od 1. září 2019 jsme zapojeni do projektu Nová škola II. V sekci Dokumenty je ulož...

Rozvržení vyučovacích hodin pro školní rok 2020-2021

1. hod. - 8. 15 - 9. 00 2. hod. - 9. 05 - 9. 5...
Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy