Vojenské muzeum ( 10.11.2022) - 1 (9)
www.zsmochov.cz